PREPRAVA DETÍ

CESTOVNÉ DOKLADY PRE DETI

Ministerstvo vnútra SR preto odporúča občanom Slovenskej republiky - rodičom, ktorí plánujú po 26. júni 2012 cestovať spolu so svojimi deťmi mimo Európskej únie a plánujú pritom vycestovať alebo sa vracať cez letiská alebo iné hraničné prechody iných členských štátov, aby požiadali o vydanie vlastných cestovných pasov pre deti. Predídu tak možným komplikáciám pri prekračovaní vonkajších schengenských hraníc v niektorých iných členských štátoch.

Nepôjde však o zavedenie nových dokladov - pasy pre deti sa vydávajú aj v súčasnosti; u občanov mladších ako 13 rokov s platnosťou na 5 rokov a detí do 5 rokov na 2 roky. Správny poplatok za pas pre deti do 5 rokov predstavuje 8 eur a pre deti od 5 do 13 rokov rodičia vybavia pasy za 13 eur. MV SR ročne vyhotoví v priemere 20 000 cestovných dokladov pre deti do 5 rokov. Pokiaľ ide o odtlačky prstov, odoberajú sa občanom starším ako 12 rokov. Podpis sa uvádza od veku, kedy je dieťa schopné sa podpísať - t. j. zhruba v čase začiatku školskej dochádzky. Podmienky vydávania týchto cestovných dokladov ani ich obsah sa od 26. júna nezmenia. Vyhotovia ich pracovníci oddelenia dokladov na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve Policajného zboru - tak, ako aj v súčasnosti.  
Podrobnosti o vybavovaní cestovných dokladov nájdete tu.